Klag over afgørelse om afskrivning

Har SKAT foretaget ændringer i de skattemæssige afskrivninger i din virksomhed, har du mulighed for at klage over afgørelsen. ADVORET Advokater fører din skattesag og sikrer din virksomhed det bedst tænkelige afskrivningsgrundlag

Loven om skattemæssige afskrivninger er kompleks og fortolkes forskelligt. En afgørelse fra SKAT om afskrivninger i din virksomhed er derfor ikke endelig. Har SKAT besluttet, at værdien af den skattemæssige afskrivning i din virksomhed ikke er korrekt, eller at du ikke er berettiget til at afskrive på aktivet, kan du klage over afgørelsen til Landsskatteretten. ADVORET Advokater fører skattesagen og sikrer din virksomhed gode skattevilkår.

få dækket sagens omkostninger

Husk på, at du som selvstændig får godtgjort samtlige udgifter til juridisk og økonomisk bistand, hvis du vinder sagen om skattemæssige afskrivninger. Får du ikke medhold, bliver mindst halvdelen af sagsomkostningerne stadig dækket af det offentlige. Driver du et selskab, kan du trække sagens udgifter fra i skat. Læs mere under ”Omkostningsgodtgørelse”.

ØNSKER DU STORE SKATTEFORDELE?

ADVORET Advokater hjælper
din virksomhed til større vækst!

Læs mere

ADVORET Advokater

Kontakt ADVORET Advokater, når din virksomhed har behov for juridisk og økonomisk rådgivning. Vi har behandlet utallige sager inden for erhvervsret, skatteret samt insolvens- og konkursret. ADVORET Advokater hjælper din virksomhed til vækst og udvikling.  

landingssider | landingssider |

Find os på Google+

Website by Flex Media
Kontakt Advoret Advokater ved skattesager om skattemæssige afskrivninger.