Omkostningsgodtgørelse

Vælger du at klage over SKATs afgørelse, har du mulighed for at få dækket alle omkostninger til juridisk og økonomisk rådgivning. ADVORET Advokater hjælper med at udfylde din ansøgning om omkostningsgodtgørelse og fører din skattesag

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du få fuld omkostningsgodtgørelse, når du klager over SKATs afgørelse til Landsskatteretten. Det betyder, at du har mulighed for at få 100 % dækning af udgifterne i forbindelse med din skattesag. Giver retten dig medhold, dækker det offentlige alle sagsomkostninger. Taber du sagen, får du stadig en omkostningsgodtgørelse på mindst 50 %. Det kan derfor betale sig at klage, hvis du er uenig i SKATs afgørelse.

Skattesagens udgifter

Omkostninger, som det offentlige dækker, er advokat- og revisorhonorar, udgifter til syn og skøn, udgifter til sagkyndige erklæringer og øvrigt bevismateriale samt pålagte retsafgifter og sagsomkostninger. Kontakt ADVORET Advokater, og hør mere om dine muligheder. 

ØNSKER DU STORE SKATTEFORDELE?

ADVORET Advokater hjælper
din virksomhed til større vækst!

Læs mere

ADVORET Advokater

Kontakt ADVORET Advokater, når din virksomhed har behov for juridisk og økonomisk rådgivning. Vi har behandlet utallige sager inden for erhvervsret, skatteret samt insolvens- og konkursret. ADVORET Advokater hjælper din virksomhed til vækst og udvikling.  

landingssider | landingssider |

Find os på Google+

Website by Flex Media
Kontakt Advoret Advokater og vi tager hånd om din skattesag og søger omkostningsgodtgørelse til at dække dine udgifter til sagen.