Fradrag i din virksomhed

Du kan få fradrag for en lang række udgifter i din virksomhed, men det er ikke altid let at gennemskue, hvilke aktiver og ydelser du kan trække fra. ADVORET Advokater er din skattespecialist, når regnskabets time kommer

Udgifter i virksomheden, som du kan få fradrag for, omfatter udviklingsomkostninger – hvis du er ved at starte egen virksomhed – driftsudgifter og anlægsudgifter. Du skal dokumentere, at virksomheden har haft disse omkostninger, og du skal være opmærksom på, at visse udgifter skal afskrives. Kontakt ADVORET Advokater, hvis du er i tvivl om, hvordan du holder regnskab med udgifterne i din virksomhed.    

Udviklingsomkostninger

Er du ved at starte virksomhed, kan du få fradrag for de udgifter, som du har haft inden for 6 måneder før virksomhedsstart. Det er udgifter til erhvervslejemål, telefon, markedsundersøgelse, reklame mv. Vær opmærksom på, at du kun kan trække etableringsomkostningerne fra i denne fase. Driftsomkostninger får du først fradrag for, når din virksomhed er i gang. 

Drifts- og anlægsudgifter

Fradragsberettigede driftsudgifter i din virksomhed er udgifter til køb af varer, forsikringer, telefon og netværk mv. Anlægsudgifter er indkøb af inventar til din virksomhed, som du over en årrække får skattemæssigt fradrag for, også kaldet afskrivning. Læs mere under "Skattemæssige afskrivninger".

Du bør kontakte ADVORET Advokater, hvis du er usikker på, hvilke poster dine udgifter hører under, og om de er fradragsberettigede. Vi hjælper din virksomhed med at få mest muligt ud af loven om skattemæssige fradrag.  

Ønsker du store skattefordele?

ADVORET Advokater hjælper
din virksomhed til større vækst!

Læs mere

ADVORET Advokater

Kontakt ADVORET Advokater, når din virksomhed har behov for juridisk og økonomisk rådgivning. Vi har behandlet utallige sager inden for erhvervsret, skatteret samt insolvens- og konkursret. ADVORET Advokater hjælper din virksomhed til vækst og udvikling.  

landingssider | landingssider |

Find os på Google+

Website by Flex Media
Kontakt Advoret Advokater for rådgivning om virksomhedsskatteordningen.