Klag over afgørelse om fradrag

Har SKAT foretaget ændringer i fradraget i din virksomhed, har du mulighed for at klage over afgørelsen. Kontakt ADVORET Advokater, hvis du ønsker en vurdering af din skattesag

En afgørelse fra SKAT er ikke endelig – heller ikke når det gælder skattemæssige fradrag. Har SKAT besluttet, at din virksomhed ikke længere er berettiget, eller at størrelsen på fradraget skal mindskes, kan du klage over afgørelsen. Klagen skal være modtaget af Landsskatteretten senest 3 måneder efter den oprindelige afgørelse. ADVORET Advokater fører din sag fra start til slut og optimerer skatteforholdene i din virksomhed.

Få dækket sagens omkostninger

Husk, at du som selvstændig erhvervsdrivende får godtgjort samtlige udgifter til juridisk og økonomisk bistand, hvis du vinder sagen om skattemæssige fradrag. Får du ikke medhold, bliver mindst halvdelen af sagsomkostningerne stadig dækket af det offentlige. Driver du et selskab, kan du trække udgifterne fra i skat. Læs mere under ”Omkostningsgodtgørelse”.  

ØNSKER DU STORE SKATTEFORDELE?

ADVORET Advokater hjælper
din virksomhed til større vækst!

Læs mere

ADVORET Advokater

Kontakt ADVORET Advokater, når din virksomhed har behov for juridisk og økonomisk rådgivning. Vi har behandlet utallige sager inden for erhvervsret, skatteret samt insolvens- og konkursret. ADVORET Advokater hjælper din virksomhed til vækst og udvikling.  

landingssider | landingssider |

Find os på Google+

Website by Flex Media
Kontakt Advoret Advokater for rådgivning om virksomhedsskatteordningen.