Valg af kurator

Når virksomheden er gået konkurs, udpeger skifteretten en kurator til at varetage de resterende aktiver. Kurator er normalt advokat. ADVORET Advokater har solid erfaring som kurator og sikrer, at virksomhedens værdier bliver solgt til de højest mulige priser

Skyldner mister råderetten over sine værdier, når skifteretten har afgivet konkursdekret og dermed erklæret virksomheden konkurs. Dernæst udpeger skifteretten en kurator til at opgøre virksomhedens aktiver og fordele midlerne mellem kreditorerne.

Har du penge til gode i en konkursramt virksomhed, skal du sørge for at anmelde kravet til kurator. Det vil sige, at du skal sende et brev med opgørelse over de penge, som du mener, virksomheden skylder dig som kreditor. Kurator vil dernæst vurdere de anmeldte krav. Når kurator til sidst udarbejder et udkast til regnskab, laves der samtidig et såkaldt udlodningsregnskab. Det er en opgørelse over, hvordan midlerne fordeles mellem kreditorerne, da det sker i en bestemt rækkefølge.

ADVORET Advokater optræder som kurator i utroligt mange sager og tilstræber, at kreditorerne får dækket deres tilgodehavende i virksomheden. Uanset om du er kreditor med penge til gode, eller din virksomhed er gået konkurs, er ADVORET Advokater det sikre valg, når der skal udpeges en kurator i sagen.

Trængt økonomi?

ADVORET Advokater hjælper din virksomhed ud af krisen!

Læs mere

ADVORET Advokater

Kontakt ADVORET Advokater, når din virksomhed har behov for juridisk og økonomisk rådgivning. Vi har behandlet utallige sager inden for erhvervsret, skatteret samt insolvens- og konkursret. ADVORET Advokater hjælper din virksomhed til vækst og udvikling.  

landingssider | landingssider |

Find os på Google+

Website by Flex Media
Kontakt Advoret Advokater for rådgivning om mulighederne ved insolvens og manglende betalingsevne.