Konkursbegæring

Din virksomhed går konkurs, når skifteretten har afgjort, at den er insolvent og dermed ude af stand til at betale sine kreditorer. ADVORET Advokater er din juridiske og økonomiske rådgiver gennem hele processen

Er det ikke muligt at finde frem til en løsning med dine kreditorer i forbindelse med rekonstruktion, er en konkurs eneste udvej. Både du og dine kreditorer kan begære virksomheden konkurs, og det kan også ske uden forudgående rekonstruktionsbehandling. Skifteretten vurderer, om virksomhedens betalingsvanskeligheder er så store, at der ikke er udsigt til, at situationen vil forandre sig. Du bliver erklæret insolvent.   

Kontakt advoret advokater ved konkurs

Begærer en eller flere din virksomhed konkurs, bør du henvende dig til en advokat. Det samme gælder, hvis du selv vurderer, at du ikke er i stand til at betale gælden til kreditorerne og ikke ser anden løsning. Det er vigtigt, at du ikke fortsætter med at drive virksomheden, når du har problemer med at betale kreditorerne. Ellers risikerer du at blive stillet personligt til ansvar. ADVORET Advokater hjælper dig gennem hele forløbet og sikrer, at du kommer ordentligt ud på den anden side.

Under behandlingen af virksomhedens konkurs mister du retten til at råde over alle aktiver. I stedet udpeger du eller kreditorerne en kurator, som opgør konkursboet. Det betyder, at kurator sælger de resterende aktiver i virksomheden og fordeler midlerne blandt dine kreditorer. ADVORET Advokater har omfattende erfaring i rollen som kurator under en konkursbehandling og forstår at sælge virksomhedens værdier til højeste pris. Læs mere under ”Valg af kurator”.

trængt økonomi?

ADVORET Advokater hjælper din virksomhed ud af krisen!

Læs mere

ADVORET Advokater

Kontakt ADVORET Advokater, når din virksomhed har behov for juridisk og økonomisk rådgivning. Vi har behandlet utallige sager inden for erhvervsret, skatteret samt insolvens- og konkursret. ADVORET Advokater hjælper din virksomhed til vækst og udvikling.  

landingssider | landingssider |

Find os på Google+

Website by Flex Media
Kontakt Advoret Advokater for rådgivning om mulighederne ved insolvens og manglende betalingsevne.