Afskrivninger i din virksomhed

Det kan være sin sag at gennemskue loven om skattemæssige afskrivninger. ADVORET Advokater hjælper din virksomhed sikkert gennem de indviklede og komplekse regler på området      

Du afskriver udgifter og investeringer i din virksomhed, når virksomhedens driftsmidler og anlægsaktiver er en flerårig udgiftspost i skatteregnskabet. De grundlæggende betingelser er:

  • At du anvender aktivet til erhverv

  • At du som ejer afskriver på aktivet

  • At værdien af aktivet gradvist forringes.

Kontakt ADVORET Advokater, hvis du er i tvivl om afskrivningen på aktiver i din virksomhed og søger juridisk og økonomisk rådgivning.

Metoder til skattemæssig afskrivning

Vælger du lineær afskrivning, er den årlige afskrivning på dit aktiv konstant. Det er den mest anvendte metode. Men du kan også bruge saldometoden med faldende afskrivninger eller annuitetsmetoden, hvor afskrivninger er stigende. Det kan få stor betydning for din virksomhed, hvilken afskrivningsmetode du vælger at benytte til dine aktiver. Kontakt ADVORET Advokater, hvis du ønsker det mest fordelagtige afskrivningsgrundlag i din virksomhed.

ØNSKER DU STORE SKATTEFORDELE?

ADVORET Advokater hjælper
din virksomhed til større vækst!

Læs mere

ADVORET Advokater

Kontakt ADVORET Advokater, når din virksomhed har behov for juridisk og økonomisk rådgivning. Vi har behandlet utallige sager inden for erhvervsret, skatteret samt insolvens- og konkursret. ADVORET Advokater hjælper din virksomhed til vækst og udvikling.  

landingssider | landingssider |

Find os på Google+

Website by Flex Media
Kontakt Advoret Advokater ved skattesager om skattemæssige afskrivninger.